Home » » Demi Orang yang Lebih Tua

Demi Orang yang Lebih Tua


Suatu hari,ada seorang tua miskin datang kepada syaikh said membawa sesuatu keperluan minta tolong. Tapi tanpa dia sadari tongkat yang dia pegang menghujam pada kaki syaikh said hingga berdarah-darah ; karena selama orang tua itu menyampaikan hajatnya dia terus bertelekan pada tongkatnya itu.

Ketika orang tua itu pergi,orang-orang bertanya kepada syaikh said ,”Kenapa Anda Diam saja kaki anda di hujam tongkat orang tua tadi?”


Jawab Syaikh Said ,”Dia kan datang padaku untuk menyampaikan keperluannya. Saya khawatir kalau saya menegur atau mengaduh,dia akan merasa bersalah dan tidak jadi menyampaikan hajatnya.”

0 komentar:

Posting Komentar